Nu niet zwanger

Recent kreeg ik de eer om als panellid deel te nemen aan de inspiratiemiddag van Nu Niet Zwanger. Tijdens deze bijzondere gelegenheid heb ik de ervaringen mogen delen over het belang en de noodzaak van dit programma.

Tijdens het panelgesprek heb ik onze reis met Nu Niet Zwanger toegelicht, van de eerste kennismaking tot aan de implementatiefase. Een belangrijk aspect dat naar voren kwam, was dat ondanks ons enthousiasme het programma in de eerste fase nog niet echt leefde binnen ons team.

Deze ervaring is intern geëvalueerd en zijn er verbetermaatregelen getroffen. Zo hebben we bijvoorbeeld Nu Niet Zwanger geïntegreerd in onze intakeprocedure door de kinderwens op de vragenlijst op te nemen. Daarnaast hebben we het programma een vaste plek gegeven op de agenda tijdens casuïstiekbesprekingen en als vast onderdeel in het begeleidingsplan.

Een andere belangrijke stap die we hebben genomen, is het maken van bruggetjes vanuit verschillende leefgebieden, zoals financiën. Dit is een gebied dat wekelijks wordt besproken, waarbij we nu ook kunnen stilstaan bij de vraag of er voldoende financiële middelen zijn voor bijvoorbeeld anticonceptie.

Het is cruciaal om te benadrukken dat dit een belangrijk thema is, dat over het algemeen onderbelicht blijft. In ons werkveld zien we helaas vaak hartverscheurende situaties als gevolg van ongewenst zwanger raken. Daarom is het van essentieel belang dat we programma's zoals Nu Niet Zwanger actief integreren en ondersteunen.

Laten we samenwerken om dit belangrijke onderwerp meer aandacht te geven en positieve verandering te bewerkstelligen.

niet zwanger

Over de schrijver
Reactie plaatsen